سخنرانی مارتین بانس‌لت، نماینده پارلمان آلمان در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاری‌

  • 1397/05/19

مارتین بانس‌لت، نماینده پارلمان آلمان

مارتین بانس‌لت، نماینده پارلمان آلمان

سلام می‌کنم به همه شما و همه دوستان و بستگان‌تان در ایران، افراد شجاعی که به خیابان می‌روند و با شجاعت می‌گویند که تمام کنید. من شجاعت آنها را که به‌صورت علنی ظاهر می‌شوند، تحسین می‌کنم.

زمان دیکتاتوری در ایران به پایان رسیده است و به‌طور واقعی یک آلترناتیو دموکراتیک وجود دارد و آن شورای ملی مقاومت ایران است. ۳۸سال این شورا تمامی چالش‌ها را تقبل کرده و با همه مشکلات مبارزه کرده است. این شورا اثبات کرده است که در برابر رژیم می‌تواند مقاومت کند، او به‌خوبی سازماندهی شده و در موقعیتی هست که می‌تواند ناراضیان و دوستداران آزادی که سازماندهی نشده‌اند را گردهم بیاورد.

برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی به ما در تمام جهان یک برنامه شفاف را نشان می‌دهد که در کشورهای دموکراتیک با موفقیت نمایندگی می‌شود و این یک واقعیت را به ما نشان می‌دهد، که این مقاومت یک رهبر باهوش و صادق و قهرمان دارد که از هدف‌اش، یعنی جنگیدن برای آزادی مردم، منحرف نمی‌شود.

ما همه می‌خواهیم که مردم ایران را تنها نگذاریم ما می‌خواهیم متحد واقعی این جنبش باشیم.