گزارش تصویری – کنفرانس ‌ایران، استمرار جنایت علیه بشریت در پارلمان اروپا – وظایف سیاسی و اخلاقی اروپا