مسعود رجوی- ۱۹دی ۱۳۹۹

مخالفت ولی‌فقیه با خرید واکسن از آمریکا و انگلستان و فرانسه عین ارتجاع و مخالفت با علم و پیشرفت است. رژیم تا دیروز تحریم دارویی وبانکی را بهانه می‌کرد. رژیمی که وارداتش از همین کشورها سر به فلک می‌زد.

مسعود رجوی: ثابت شد که خامنه‌ای کرونا را با کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی، نعمت و فرصت می‌داند