عیدتان مبارک. نوروز خجسته، فرخنده و پیروز باد

  • 1396/12/26

عید نوروز مبارک

عید نوروز مبارک
یامقلب‌القلوب والابصار،
یا مدبراللیل والنهار
یا محول‌الحول والاحوال،
حول حالنا الی احسن‌الحال
ای تغییر‌دهنده دلها و بینشها، که دلهای مردم ما را به‌امید، و دیدگانشان را به‌آزادی روشن می‌سازی،
ای تدبیر‌کننده شب و روز که تیرگی ستم و اجبار را مغلوب می‌کنی،
ای که روزگار ملتها را دگرگون می‌سازی و مستبدان را به‌زیر می‌کشی،
به‌مردم ما نیکوترین زندگانی را عطا کن و خورشید فتح و آزادی را در ایران بتابان.