آتش زدن بنر تبلیغاتی رئیسی جلاد توسط جوانان شورشی

1400/03/18 پاره کردن بنر رئیس به آتش کشیدن بنرهای تبلیغاتی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی کاندید مطلوب خامنه‌ای توسط جوانان شورشی       آتش کشیدن بنر تبلیغاتی رئیسی جلاد در اصفهان     آتش زدن بنر ابراهیم رئیسی جلاد در روستای دهقاید از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر      

ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات

1400/03/14 فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن بهشهر - لاهیجان - تهران - کرج - اصفهان   مشهد - همدان - زنجان - آبادان - اهر - سرباز - سراوان   کرمانشاه - تبریز - ایلام - شیراز - تهران - اصفهان - لاهیجان   رامسر - سراوان - هرسین - سنندج - مشهد - … ادامه خواندن ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات

ثبت‌نام هموطنان شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری انتخابات قلابی

1400/03/11 فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن آستارا- چابهار- اصفهان کرمانشاه - تهران - کرج - مشهد - ساری - گرگان - بهبهان - خمین بهشهر مشهد - اهواز - اصفهان - تهران - شیراز - یاسوج  

ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات

1400/03/08 فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن شیراز - یزد - کرمان - تهران تهران - قائمشهر - شیراز - اصفهان - بابل - دزفول کازرون - همدان - کرج - کرمانشاه - شیراز - یزد - کرمان بابلسر - تهران مشهد - اصفهان - شیراز - آبادان - لاهیجان تهران - لارستان - اصفهان … ادامه خواندن ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات

ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات

1400/03/08 فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن شیراز - یزد - کرمان - تهران تهران - قائمشهر - شیراز - اصفهان - بابل - دزفول کازرون - همدان - کرج - کرمانشاه - شیراز - یزد - کرمان بابلسر - تهران مشهد - اصفهان - شیراز - آبادان - لاهیجان تهران - لارستان - اصفهان … ادامه خواندن ثبت‌نام کانون‌های شورشی در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش و تحریم سراسری نمایش انتخابات