گردهمایی ۱۰۰۰زندانی شیخ و شاه در سالگرد قیام آبان۹۸ در اشرف۳


 

  • 1400/08/23

نماد پیروزی- اشرف ۳

نماد پیروزی- اشرف ۳

جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ و آبان ۹۸ ضرورت محاکمهٔ خامنه‌ای و رئیسی جلاد

یک چهارم ۱۰۰۰زندانی سیاسی در گردهمایی اشرف۳ زنان مجاهد خلق و بسیاری از این زندانیان شاهدان اعدامهای دهه۶۰ و قتل‌عام ۶۷ هستند

 

گردهمایی ۱۰۰۰زندانی سیاسی شیخ و شاه در سالگرد قیام آبان ۹۸ در اشرف۳ برگزار شد.

این گردهمایی با سخنان خواهر مجاهد معصومهٔ ملک‌محمدی، از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و از زندانیان از بند رسته در رژیم آخوندی آغاز شد.

 

خواهر مجاهد معصومه ملک محمدی گفت:

«در جلسه امروز در همین‌جا هزار زندانی سیاسی مجاهد را با خودمان داریم که در مجموع هزاران سال در زندانها و سیاه‌چال‌های شاه و شیخ به‌سر برده‌اند

بیش از ۲۰۰تن از ما زنان مجاهد هستند، هم‌چنین عده‌یی از شاهدان قتل‌عام در زندانهای مختلف در این اجتماع حضور دارند

خواهران و برادرانی در این جا هستند که ۱۰سال یا ۱۵ و بعضاً ۱۷سال را در زندان به‌سر برده‌اند. ما رنج زندانهای طولانی را به‌جان خریده‌ایم تا رنج مردم‌مان به‌پایان برسد

دوستان و همرزمانمان و خواهران و برادران‌مان، هزار هزار در دهه۶۰ و یا در سال۶۷ تیرباران و سربه‌دار شدند. اما گریبان این رژیم را هرگز رها نکرده و رها نمی‌کنیم تا روز سرنگونی‌اش.

انتقال دادگاه سوئد به آلبانی برای شنیدن شهادتهای مجاهدین در اشرف۳، یک جزء ضروری برای کشف حقیقت است و همان‌طور که قاضی دادگاه تأکید کرد برای اثبات جرم دژخیمی که محاکمه می‌شود تعیین‌کننده است.

امروز در خلال خاطرات و شهادتهای سخنرانان این برنامه، حقایق جدیدی دربارهٔ قتل‌عام ۶۷ ارائه می‌شود. به‌خصوص دربارهٔ نقش رئیسی، رئیس‌جمهور جلاد رژیم از اعضای هیأت مرگ و یکی از مهمترین گردانندگان نسل‌کشی مجاهدین.

قتل‌عام ۶۷ محدود به گذشته نیست و هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم مجاهدین به جرم سرموضع بودن و پایداری برای آرمان آزادی مردم ایران شکنجه و اعدام می‌شوند. با این تفاوت که حالا زمان سرنگونی رژیم است».

 

سپس خواهر مجاهد پروین فیروزان که بیش از ۹سال در زندانهای رژیم آخوندی به‌سر برده، مشاهداتش را از قتل‌عام زنان مجاهد در زندان اوین بازگو کرد و ضمن نام‌بردن از شماری از خواهران قهرمان سربه‌دار گفت: «یک ماه بعد از شروع قتل‌عام دیدیم از ۵ اتاق دربسته به جز یک نفر کسی باقی نمانده و همه زنان مجاهد را اعدام کرده‌اند».

 

سپس مجاهد خلق اسدالله نبوی که۱۳ سال در زندانهای اوین و سمنان بوده و از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سمنان است، طی سخنانی گفت: «قتل‌عام زندانیان در زندان سمنان تقریباً همزمان با زندان گوهردشت آغاز شد. در مهرماه۶۷ از ۵۰زندانی مجاهد در بند عمومی و انفرادی زندان سمنان تنها ۳نفر باقی مانده بودند»

 

هم‌چنین خواهر مجاهد مهین لطیف با ۶سال سابقهٔ زندان در زندانهای رژیم آخوندی، خاطراتش را از مقاومتهای قهرمانانه زنان سرفراز مجاهد در دهه۶۰ بازگو کرد.

علی‌اکبر و فرزانه لطیف برادر و خواهر مجاهد مهین لطیف بودند که در جریان قتل‌عام ۶۷ یا در سال۶۰ توسط دژخیمان خمینی به‌شهادت رسیدند.

 

مجاهد خلق عباس ترابی سخنران دیگر گردهمایی ۱۰۰۰زندانی شاه و شیخ بود. وی که ۸سال در زندانهای رژیم در قزل‌حصار و زاهدان به‌سر برده گوشه‌هایی از قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان زاهدان را بازگو کرد.

او گفت: «هیأت مرگ زاهدان ۴نفر بودند، شامل: حشمتی دادستان جنایتکار زاهدان، نماینده وزارت اطلاعات و قربانی حاکم ضد شرع زاهدان. در جریان قتل‌عام تمام مجاهدانی که قصد پیوستن به مجاهدین را داشتند و در مرز دستگیر شده بودند، اعدام شدند».

 

سپس خواهر مجاهد هما جابری که نزدیک به ۶سال در اوین و گوهردشت و قزل‌حصار بوده مشاهداتش را از مقاومتهای زنان قهرمان مجاهد در برابر شکنجه‌های وحشیانه به‌ویژه در واحدهای مسکونی زندان قزل‌حصار بازگو کرد.

خواهر مجاهد هما جابری خاطرات خود از زندانهای رژیم در کتابی به‌نام «مجمع الجزایر رنج» منتشر کرده است.

 

سخنران بعدی مجاهد خلق حسن ظریف با ۱۲ سال سابقهٔ زندان از شاهدان قتل‌عام ۶۷ گفت: از ۱۴بند عمومی زندان اوین که هر کدام نزدیک به ۲۰۰ زندانی داشت حدود ۶۰ نفر باقی ماندیم. از بند خواهران با حدود ۲۷۰ زندانی، تنها ۷۰ نفر باقی مانده بودند

دفاعیات جانانه قهرمانانی چون اصغر غلامی از موضع خودش در مقابل هیأت مرگ واقعاً غرورآفرین بود. او به هیأت مرگ گفته بود من فدایی مسعود مریم هستم. یوسف عماد زاده گفته بود که این خون ماست که موجب نابودی شما خواهد شد. آرش باجور پس از رویارویی با هیأت مرگ نوشته بود هیأت عفو دروغ است این هیأت مرگ است. سلام من را به مسعود و مریم برسانید.

 

سپس مجاهد خلق علی سرابی با ۵ سال سابقهٔ زندان در اوین و گوهردشت و قزل‌حصار مشاهدات و خاطراتش را از جنایتها و شکنجه‌های دژخیمان رژیم در سال ۶۰ بازگو کرد و گفت: چهارشنبه و شنبه‌شبها زمان تیرباران بود و بعضی شبها تا ۳۰۰ تیر خلاص را می‌شمردیم. دژخیمان رژیم در شبهای بعد از ۵ مهر حدود ۱۵۰۰ نفر را تیرباران کردند.

 

خواهر مجاهد دکتر خدیجه آشتیانی که بیش از ۵ سال در زندانهای رژیم در اسارت به‌سر برده خاطراتی از برادر مجاهدش مهدی آشتیانی که در جریان قتل‌عام ۶۷ سر بدار شد و هم‌چنین خواهر مجاهدش مریم آشتیانی که در مسیر پیوستن به مجاهدین دستگیر و توسط دژخیمان رژیم اعدام شد، بیان کرد

دکتر خدیجه آشتیانی سپس شماری از پزشکان و کادر درمانی مجاهد را که توسط دژخیمان رژیم در دهه ۶۰ یا در جریان قتل‌عام ۶۷ به‌شهادت رسیدند نام‌ برد و به‌آنان درود فرستاد.

 

مجاهد خلق محمد صادق صادقی از ۵۹ تا ۶۶ به‌مدت ۷ سال در زندانهای رژیم در اسارت بوده با ذکر مشاهداتش از جنایتهای رژیم در سال ۶۰ و سالهای بعد از جمله گفت: برای ایجاد رعب بین زندانیان حبیب‌الله اسلامی را که دستش در اثر شکنجه شکسته و در گچ بود مقابل زندانیان بدار کشیدند.

 

مجاهد خلق رسول ابراهیمیان که ۱۷ سال در زندانهای رژیم در اسارت به‌سر برده و از شاهدان قتل‌عام زندانیان مجاهد در زندان تبریز است، آماده‌سازیهای رژیم برای شروع قتل‌عام در تبریز و عزم و اراده زندانیان مجاهد در پایداری و ایستادگی بر سر موضع را تشریح کرد.

 

مجاهد خلق محمد راپوتام که مدت ۱۱سال در زندانهای رژیم آخوندی در اسارت به‌سر برده و از شاهدان قتل‌عام ۶۷ در زندان اوین است مشاهدات خود را از قتل‌عام زندانیان مجاهد بازگو کرد

وی گفت: روز ۶مرداد برای بند ما آغاز قتل‌عام بود. بعدها فهمیدیم از چند روز قبل تعدادی از نفرات بندهای دیگر مانند بند سه را برده‌اند و دیگر بازنگشته‌اند.

از ۱۵۴نفری که از زندان گوهردشت با هم به اوین منتقل شده بودیم ۱۴۷نفر در قتل‌عام وحشیانه خمینی به‌شهادت رسیدند و تنها ۷نفر از بند ما زنده مانده‌ایم.

 

هم‌چنین امروز ۲۳آبان ۲۰خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از ساعت ۱۰صبح به تهیه گزارش و عکس و فیلم از موزه شهیدان قتل‌عام و نماد خاوران در اشرف۳ پرداختند.

خبرنگاران در اشرف با زندانیان سیاسی مجاهد خلق دربارهٔ آنچه در زندانهای شیخ و شاه به چشم دیده و خود شاهد آنها بوده‌اند گفتگو کردند.

شماری از خبرنگاران که تا ساعت ۱۶ مشغول تهیه گزارش و عکس و فیلم و مصاحبه بودند، در گردهمایی ۱۰۰۰زندانی حضور داشتند.

 

سخنان خانم مریم رجوی

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در جریان برگزاری این گردهمایی، به اجتماع زندانیان سیاسی در اشرف۳پیوست و سخنان کوتاهی ایراد کرد.

خانم مریم رجوی گفت: قیام آبان، آن آبان خونین و آتشین، آبان قتل‌عام شده، آتشی است که خاموش نشده و خاموشی نمی‌پذیرد؛ آن ۱۵۰۰جوان و نوجوان که در خیابان‌ها، کوچه پس کوچه‌ها و نیزارها به رگبار بسته شدند، دوباره بر می‌خیزند و در هیأت یک ارتش بزرگ و بی‌شمار به‌نبرد ادامه می‌دهند

خانم مریم رجوی: در گردهم‌آیی امروز شما هزار زندانی سیاسی در رژیمهای شاه و شیخ، بزرگداشت قیام آبان پیام ویژه‌یی دارد. پیام شما این است که دادخواهی شهیدان۶۷، برپایی قیام برای سرنگونی آخوندهاست. از راهروهای مرگ تا خیابانهای تهران و تبریز و اصفهان و اهواز، تا آزادی تمام مردم ایران، مجاهدین از این هدف دست بر نمی‌دارند

خانم مریم رجوی: شما صدای قتل‌عام‌شدگان، رهروان مصمم مجاهدین سر موضع و به‌پاخاستگان برای روز بزرگ دادخواهی خلق و سرنگونی این رژیم هستید. شهادتهای شما در جلسات محاکمه یک دژخیم قتل‌عام ـ چه در سوئد و چه در آلبانی ـ دستاوردی برای جنبش دادخواهی است. به‌خاطر اهمیت این شهادتها بود که جلسات این دادگاه از استکهلم به دورس منتقل شد

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.