کنفرانس آنلاین با حضور شخصیت‌های آمریکایی، پیامدهای سیاسی حکم دادگاه آنتورپ بلژیک

  • 1399/11/16

کنفرانس آنلاین با حضور شخصیت‌های آمریکایی

کنفرانس آنلاین با حضور شخصیت‌های آمریکایی

روز پنجشنبه ۱۶بهمن در یک کنفرانس آنلاین در واشنگتن پیامدها و عواقب حکم دادگاه آنتورپ بلژیک و محکومیت دیپلمات‌تروریست رژیم و ۳مزدور اطلاعات با حضور شخصیتهای برجسته آمریکایی بررسی شد.

در این کنفرانس تام ریج – اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا، سناتور رابرت توریسلی، سفیر رابرت جوزف – معاون پیشین وزیر خارجهٔ آمریکا، سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر امور خارجهٔ آمریکا، سفیر مارک گینزبرگ – سفیر پیشین آمریکا در مراکش، فرزین هاشمی – نمایندهٔ شورای ملی مقاومت در دادگاه آنتورپ و علیرضا جعفرزاده – معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا شرکت داشتند.

شخصیت‌های آمریکایی در بخشی از سخنان خود گفتند:

تام ریج – اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا:

باید یک تشکر ویژه بکنم از مردم بلژیک که اثبات کردند چگونه باید عمل کرد. این یک اقدام گستردة تروریستی دولتی بوده. ما با کشوری طرف هستیم که از حق مصونیت برای اهداف خود استفاده می‌کند. رژیم آخوندی چندین طرح تروریستی را در کشورهای مختلف در چند قاره اجرا کرده است. دست به گروگانگیری کشتی‌ها در خلیج فارس زدند.

دولتها هر حرفی که در محکومیت این رژیم بزنند چندان فایده ندارد. باید دست به عمل قاطعانه زد.

دولتهای جهان باید مقاومت ایران را به رسمیت بشناسند.

سناتور رابرت توریسلی:

وقتی به واکنشها در برابر رژیم نگاه می‌کنیم گویی استاندارد به خشم آمدن جهان پایین آمده است. وقایع امروز یک نقطه عطف هستند پس از این محکومیت. اگر این بمب منفجر می‌شد چه می‌شد؟ صدها شخصیت از کشورهای مختلف جهان در آنجا حضور داشتند. کسانی که امروز با این محکومیت مواجه می‌شوند باید بپرسند که اگر بمب منفجر می‌شد چه می‌شد.

جان کری باید به خودش بلرزد که بفهمد وقتی با ظریف بر سر یک میز نشسته بود، یک جنایتکار (اسدالله اسدی) در آن طرف نشسته بود.

حالا مسئولیت بر دوش سیاستمداران در کشورهای مختلف است که با چنین حکومتی می‌خواهند چه کنند.

مردم ایران این حکومت را انتخاب نکرده‌اند و این رژیم با اعدامها و کشتار خود را بر مردم تحخمیل کرده است.

ایرانیان شجاعی هستند که با رهبری خانم رجوی ایستادگی و مقاومت در برابر این رژیم را انتخاب کرده‌اند.

سفیر رابرت جوزف – معاون پیشین وزیر خارجهٔ آمریکا:

امروز یک روز تارزیخی است. روز بزرگی برای آرمان آزادی است.

توسط دادستان کشف شد که‌ اسدی یک افسر اطلاعاتی بوده که در پوشش دیپلومات عمل می‌کرده است. بمبی که اسدی می خواست کار بگذارد برای حداکثر کشتار طراحی شده بود.

واقعیت این است که رژیم در چه وضعیت اضطراری به سر می‌برد که به چنین ریسکی دست زده است.

از این به بعد سیاستمداران اگر از هز گونه قاطعیتی در برابر رژیم خودداری کنند، اقدامی علیه مردم ایران است.

اسدی که دست به این اقدام تروریستی زد جزو هیأت مذاکره کننده با سرپرستی ظریف با جان کری بوده است.

رژیم ایران رژیمی است که دیپلوماسی را با ابزارهای تروریستی پیش می‌برد.

سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر امور خارجهٔ آمریکا

وقتی این اقدام تروریستی صورت گرفت هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود.

ظریف در توصیف این عملیات تروریستی گفت این اقدامی با پرچم عوضی بود. می‌خواست بگوید کار مجاهدین است.

وقتی نخست‌وزیر ژاپن با خامنه‌ای در حال ملاقات بود، به نفتکش ژاپنی یک حمله شد، آنجا هم ظریف همین را گفت.

ما بعد از برجام انواع امتیازات و پول نقد کلانی به رژیم دادیم، نتیجه چه بود افزایش سرکوب در داخل و تروریسم در خارج.

ما باید یک اقدام گسترده امنیتی دربارة مأموران رژیم در کشورهای غربی انجام بدهیم.

ما باید یک اقدام جامع اطلاعاتی دربارة جنایات رژیم از جمله قتل‌عام سال۶۷ انجام بدهیم.

باید تحقیقات اطلاعاتی گسترده‌یی درباره اقدامات رژیم در آرژانتین، اروپا و افریقا انجام بدهیم.

پس بیایید مجرمان علیه حقوق بشر را محکوم کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم این رژیم را متوقف کنیم.

اقدامات رژیم هیچ فرقی با جنایات داعش در اروپا ندارد.

سفیر مارک گینزبرگ – سفیر پیشین آمریکا در مراکش

این تصمیم توسط دادگاه بلژیک یک اقدام سرفصلی است و من به آنها ادای احترام می‌کنم.

برجام که توسط دولت اوباما منعقد شد منافع زیادی برای دولت ایران داشت و برجام فرصت بیشتری به رژیم داد.

برجام به رژیم فرصت داد برای پیگیری اهداف تروریستی، جنگ افروزی و دستیابی به بمب اتمی.

برای ما هیچ سودی ندارد با رژیم وارد یک توافق جدید بشویم. ما باید تضمین کنیم که آنچه در برجام اتفاق افتاد دوباره اتفاق بیفتد.

  • جنگ سیاسی با مزدوران رژیم
  • 1399/11/16

کنفرانس آنلاین با حضور شخصیت‌های آمریکایی

کنفرانس آنلاین با حضور شخصیت‌های آمریکایی

روز پنجشنبه ۱۶بهمن در یک کنفرانس آنلاین در واشنگتن پیامدها و عواقب حکم دادگاه آنتورپ بلژیک و محکومیت دیپلمات‌تروریست رژیم و ۳مزدور اطلاعات با حضور شخصیتهای برجسته آمریکایی بررسی شد.

در این کنفرانس تام ریج – اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا، سناتور رابرت توریسلی، سفیر رابرت جوزف – معاون پیشین وزیر خارجهٔ آمریکا، سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر امور خارجهٔ آمریکا، سفیر مارک گینزبرگ – سفیر پیشین آمریکا در مراکش، فرزین هاشمی – نمایندهٔ شورای ملی مقاومت در دادگاه آنتورپ و علیرضا جعفرزاده – معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا شرکت داشتند.

شخصیت‌های آمریکایی در بخشی از سخنان خود گفتند:

تام ریج – اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا:

باید یک تشکر ویژه بکنم از مردم بلژیک که اثبات کردند چگونه باید عمل کرد. این یک اقدام گستردة تروریستی دولتی بوده. ما با کشوری طرف هستیم که از حق مصونیت برای اهداف خود استفاده می‌کند. رژیم آخوندی چندین طرح تروریستی را در کشورهای مختلف در چند قاره اجرا کرده است. دست به گروگانگیری کشتی‌ها در خلیج فارس زدند.

دولتها هر حرفی که در محکومیت این رژیم بزنند چندان فایده ندارد. باید دست به عمل قاطعانه زد.

دولتهای جهان باید مقاومت ایران را به رسمیت بشناسند.

سناتور رابرت توریسلی:

وقتی به واکنشها در برابر رژیم نگاه می‌کنیم گویی استاندارد به خشم آمدن جهان پایین آمده است. وقایع امروز یک نقطه عطف هستند پس از این محکومیت. اگر این بمب منفجر می‌شد چه می‌شد؟ صدها شخصیت از کشورهای مختلف جهان در آنجا حضور داشتند. کسانی که امروز با این محکومیت مواجه می‌شوند باید بپرسند که اگر بمب منفجر می‌شد چه می‌شد.

جان کری باید به خودش بلرزد که بفهمد وقتی با ظریف بر سر یک میز نشسته بود، یک جنایتکار (اسدالله اسدی) در آن طرف نشسته بود.

حالا مسئولیت بر دوش سیاستمداران در کشورهای مختلف است که با چنین حکومتی می‌خواهند چه کنند.

مردم ایران این حکومت را انتخاب نکرده‌اند و این رژیم با اعدامها و کشتار خود را بر مردم تحخمیل کرده است.

ایرانیان شجاعی هستند که با رهبری خانم رجوی ایستادگی و مقاومت در برابر این رژیم را انتخاب کرده‌اند.

سفیر رابرت جوزف – معاون پیشین وزیر خارجهٔ آمریکا:

امروز یک روز تارزیخی است. روز بزرگی برای آرمان آزادی است.

توسط دادستان کشف شد که‌ اسدی یک افسر اطلاعاتی بوده که در پوشش دیپلومات عمل می‌کرده است. بمبی که اسدی می خواست کار بگذارد برای حداکثر کشتار طراحی شده بود.

واقعیت این است که رژیم در چه وضعیت اضطراری به سر می‌برد که به چنین ریسکی دست زده است.

از این به بعد سیاستمداران اگر از هز گونه قاطعیتی در برابر رژیم خودداری کنند، اقدامی علیه مردم ایران است.

اسدی که دست به این اقدام تروریستی زد جزو هیأت مذاکره کننده با سرپرستی ظریف با جان کری بوده است.

رژیم ایران رژیمی است که دیپلوماسی را با ابزارهای تروریستی پیش می‌برد.

سفیر لینکلن بلومفیلد – معاون پیشین وزیر امور خارجهٔ آمریکا

وقتی این اقدام تروریستی صورت گرفت هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود.

ظریف در توصیف این عملیات تروریستی گفت این اقدامی با پرچم عوضی بود. می‌خواست بگوید کار مجاهدین است.

وقتی نخست‌وزیر ژاپن با خامنه‌ای در حال ملاقات بود، به نفتکش ژاپنی یک حمله شد، آنجا هم ظریف همین را گفت.

ما بعد از برجام انواع امتیازات و پول نقد کلانی به رژیم دادیم، نتیجه چه بود افزایش سرکوب در داخل و تروریسم در خارج.

ما باید یک اقدام گسترده امنیتی دربارة مأموران رژیم در کشورهای غربی انجام بدهیم.

ما باید یک اقدام جامع اطلاعاتی دربارة جنایات رژیم از جمله قتل‌عام سال۶۷ انجام بدهیم.

باید تحقیقات اطلاعاتی گسترده‌یی درباره اقدامات رژیم در آرژانتین، اروپا و افریقا انجام بدهیم.

پس بیایید مجرمان علیه حقوق بشر را محکوم کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم این رژیم را متوقف کنیم.

اقدامات رژیم هیچ فرقی با جنایات داعش در اروپا ندارد.

سفیر مارک گینزبرگ – سفیر پیشین آمریکا در مراکش

این تصمیم توسط دادگاه بلژیک یک اقدام سرفصلی است و من به آنها ادای احترام می‌کنم.

برجام که توسط دولت اوباما منعقد شد منافع زیادی برای دولت ایران داشت و برجام فرصت بیشتری به رژیم داد.

برجام به رژیم فرصت داد برای پیگیری اهداف تروریستی، جنگ افروزی و دستیابی به بمب اتمی.

برای ما هیچ سودی ندارد با رژیم وارد یک توافق جدید بشویم. ما باید تضمین کنیم که آنچه در برجام اتفاق افتاد دوباره اتفاق بیفتد.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.