ورلد نیوز: دستگیری مأموران رژیم ایران که در یک کشور آفریقایی سفارتخانه ۳کشور را برای کار تروریستی تحت‌نظر داشتند

  • 1399/11/14

سفارتخانه سه کشور آمریکا، اسرائیل و امارات تحت جاسوسی ماموران رژیم ایران

سفارتخانه سه کشور آمریکا، اسرائیل و امارات تحت جاسوسی ماموران رژیم ایران

سایت ورلد نیوز نوشت: «مأموران رژیم ایران سفارتخانه‌های آمریکا، اسراییل و امارات متحده عربی را برای کار تروریستی تحت‌نظر داشتند».

این ماموران که روی سفارتهای اسرائیل، آمریکا و امارات در یک کشور آفریقای شرقی که نامبرده نشده جهت آمادگی برای حمله احتمالی علیه آنها جاسوسی می‌کردند، دستگیر شدند. برخی از آنها که دارای تابعیت دوگانه اروپایی و ایرانی بودند در شرق یک کشور آفریقایی و برخی در کشورهای مختلف دیگر دستگیر شده‌اند (ورلد نیوز بهمن۱۳)