تاکید اندیشکدهٔ آلمانی «آکادمی فدرال برای سیاست‌های امنیت» بر لزوم آمادگی آلمان برای مهار رژیم آخوندی

  • 1399/11/14

آکادمی فدرال برای سیاست‌های امنیتی

آکادمی فدرال برای سیاست‌های امنیتی

اندیشکده «آکادمی فدرال برای سیاست‌های امنیت» وابسته به وزارت دفاع آلمان بر لزوم آمادگی این کشور برای همه سناریوهای ممکن برای مهار رژیم آخوندی تأکید کرد.

به گزارش رادیو آلمان ۱۳بهمن، در گزارش این اندیشکده، به دولت آلمان توصیه شده است برای همه سناریوهایی احتمالی در صورت شکست مذاکرات، از جمله پشتیبانی از اقدام نظامی، آماده باشد.

گزارش آکادمی فدرال برای سیاست‌های امنیت آلمان می‌افزاید: بازگشت عادی و متعارف به توافقنامه برجام نادرست و ناممکن است و باید با مؤلفه‌های دیگر مربوط به مناقشه رژیم ایران در منطقه پیوندی تنگاتنگ پیدا کند: «ادغام مسائل مربوط به توان موشکی این رژیم و سیاست منطقه‌یی و نیابتی آن در مذاکرات.

این گزارش می‌افزاید: اولویت منافع و مصالح آلمان باید این باشد که از دستیابی کشورهای منطقه به سلاحهای هسته‌یی ممانعت شود. پیآمد محتوم این تعریف از منافع و مصالح آلمان شاید این باشد که در وضعیتی اضطراری، آنجا که ضرورت ایجاب کند، از یک حمله آمریکا یا اسراییل به ایران هم حمایت کند تا جلوی دستیابی این کشور به سلاح هسته‌یی گرفته شود.