نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در اصفهان و شعارنویسی در شهرها – انحلال سپاه پاسداران لازمهٔ پیروزی مردم ایران

  • 1399/11/13

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

مسعود رجوی: انحلال سپاه پاسداران لازمهٔ پیروزی مردم ایران است

اهواز

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

خمین

مرگ بر خامنه‌ای

یزد

ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام‌اند

مشهد

مرگ بر خامنه‌ای

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر آزادی

اصفهان

ضربدر روی اسم خامنه‌ای

گچساران

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به‌سوی شورش و قیام

مسعود رجوی: آتش جواب آتش است

بوشهر

‌برای سرنگونی رژیم آخوندی بپا خیزید