سوز و گداز امام جمعه منجیل از تحریم‌های آمریکا

  • 1399/11/13

آخوند خضری امام جمعه رژیم در منجیل

آخوند خضری امام جمعه رژیم در منجیل

آخوند خضری امام جمعه رژیم در منجیل نسبت به تحریم‌های آمریکا سوزوگداز کرد و با برشمردن مهره‌ها و ارگانهای تحریم شده رژیم گفت: «از مدت زمانی که آمریکا از برجام خارج شده تا به‌حال تحریم‌هایی که علیه ایران اسلامی اعمال شده می‌بینیم دویست معذرت می‌خواهم ۷۵۰ تحریم علیه ایران اعمال شده از این ۷۵۰ تحریم ۲۵۰نفر ایرانی تحریم شدند ۲۶۰ نهاد جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند مثل مثلا بانک مرکزی بانک مرکزی تحریم شده یعنی تمام سیستم مالی ایران، ۳۳فروند هواپیمای ایران تحریم شده ۱۱ کشتی ایران ۳۸نفر فرد خارجی ۱۳۰ نهاد خارجی اینها به‌خاطر رابطه اقتصادی با ایران تحریم شدند علاوه بر این ۸۰۰ تحریم قبل از ترامپ هم داشتیم اینها مال زمان ترامپ است ۸۰۰ تحریم هم قبل ترامپ» (تلویزیون شبکه باران رژیم۱۲بهمن).