روزنامه دیلی اکسپرس لندن: اسدی در ۱۱کشور اروپایی با ماموران رژیم ارتباط داشت

  • 1399/11/12

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم

روزنامه دیلی اکسپرس لندن ۱۲بهمن نوشت: «در ماشین اسدی هنگامی که دستگیر شد یک دفترچه یادداشت سبز رنگ پیدا شد که حزئیات دقیق ۲۸۹محل در سراسر ۱۱کشور اروپایی را داشت. اعتقاد بر این است که او در این کشورها با مأموران رژیم ایران ارتباط بر قرار می‌کرده است.

هفته گذشته یک گروه بیش از ۲۰مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواستند که به تروریسم و نقض حقوق‌بشر ایران بپردازد.