تهاجم و به‌آتش کشیدن مراکز سرکوب و فریب رژیم در شهرهای اندیمشک، مشهد و شیروان

  • 1399/11/13

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اندیمشک – کانون شورشی ۷۲۰

تهاجم به بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران ضد امام حسین

مشــهد – کانون شورشی ۲۸۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

شــیروان – کانون شورشی ۳۱۶

به‌آتش‌کشیدن تصویر منحوس خامنه‌ای

شیروان – کانون شورشی ۴۰۰

به‌آتش کشیدن بساط نمایش‌های دهه زجر در سالگرد سرقت انقلاب ضدسلطنتی

شیراز

تخریب خانه‌های مردم قره چمن در شیراز

روز دوشنبه ۶بهمن از ساعت ۶صبح مأموران سرکوبگر رژیم آخوندی با ۵لودر و ۸ماشین و ۲ اتوبوس پر از مأمور به روستای محروم قره چمن در جاده قلات یورش بردند و ۱۰۰خانه باغی را تخریب کردند.