خط فقر ۱۰میلیون، دستمزد کارگران ۲میلیون و اندی

  • 1399/11/12

خط فقر در ایران

خط فقر در ایران

درباره دستمزد ضعیف قشر جامعه و فقر و فلاکت کارگران و بحران معیشتی که در آن گرفتار هستند، روزنامه حکومتی همدلی به‌تاریخ ۱۲بهمن در مطلبی با عنوان «دستمزد کارگران ۸میلیون مانده به خط فقر» نوشت: آنطور که برآوردها نشان می‌دهد در شرایطی که خط فقر به ۱۰میلیون تومان رسیده، دستمزد ضعیف‌ترین قشر جامعه هنوز در حوالی دو میلیون و اندی سیر می‌کند و فاصله میان معیشت و تورم مخصوصاً امسال بحرانی‌تر شده است».

همدلی نوشت: «هر سال در همین روزها، بحث دستمزد، تورم و هزینه‌های ضعیف‌ترین قشر جامعه داغ می‌شود و رسانه‌های کاغذی و مجازی از فاصله عجیب میان معیشت و تورم می‌نویسند.

برآوردها چیزی بین ۷ تا ۹میلیون را به‌عنوان هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در نهایت این ارقام، روی کاغذ می‌مانند و چیزی که به‌عنوان دستمزد نهایی بیرون می‌آید، فاصله زیادی را با واقعیت‌های موجود در بازار دارد.

بر اساس برخی شنیده‌ها، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی حقوق کارگران تأکید دارند، اما گویا دولت هنوز اظهارنظری در این رابطه نکرده. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که حتی با افزایش ۳۰درصدی هم، دستمزد کارگران به ۲.۵میلیون تومان خواهد رسید که فاصله معناداری با متوسط درآمد لازم برای رفاهی نسبی دارد».