جوانان شورشی نجف پلاکارد خمینی ملعون مربوط به دهه زجر را به زیر کشیدند و لگدکوب کردند

  • 1399/11/10

شبه‌نظامیان ولایت فقیه برای بزرگداشت دهه زجر رژیم اقدام به نصب پلاکاردهایی با عکس خمینی ملعون و… در برخی از شهرهای عراق منجلمه شهرهای شیعه‌نشین کرده‌اند.

در کلیپ ضمیمه که مربوط به روز جمعه ۱۰بهمن ۹۹ است، جوانان شورشی نجف یکی از پلاکاردها که حاوی عکس خمینی دجال است را به زیر کشیده و ضمن پاره پاره کردن، آنرا لگدکوب می‌کنند.