میچ مک کانل از بایدن خواست موضع سخت‌ ترامپ علیه رژیم را حفظ کند

  • 1399/11/09

میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنا

میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنا

میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنا، از جو بایدن خواست تا رویکرد سختگیرانه‌ای نسبت به رژیم ایران داشته باشد. وی گفت: «رئیس‌جمهور جدید ما باید همانند دولت ترامپ که سلیمانی را از صحنه نبرد حذف کرد، آماده پاسخگویی به خشونت با زور باشد. رژیم ایران بزرگترین تهدیدی است که آمریکا و شرکای آن در منطقه با آن روبه‌رو هستند(نیویورک پست۸ بهمن).