تجمع اعتراضی کشاورزان روستای ورتون و کشاورزان گوجه‌کار به افت قیمت

  • 1399/11/09

تجمع اعتراضی کشاورزان

تجمع اعتراضی کشاورزان

تجمع اعتراضی کشاورزان روستای ورتون

اهالی روستای ورتون، در اعتراض به واگذاری زمین‌های منابع طبیعی به افراد خاص به بهانه توسعه گردشگری، در مقابل ساختمان استانداری اصفهان چهارشنبه ۸بهمن دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها پلاکاردهای بزرگی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده‌بود:

«آیا واگذاری ۹۹هکتار از منابع طبیعی و مراتع و چشمه‌ها به عده‌ای خاص مصداق بارز زمین‌خواری نیست؟»

 

-کشاورزان

 

اعتراض کشاورزان گوجه‌کار به افت قیمت محصول گوجه فرنگی+فیلم

روز سه شنبه ۷بهمن کشاورزان در شهرستان هشت‌بندی استان هرمزگان در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه دست به تجمع زدند. چرا که هزینه تولید ‌آنها از قیمت نهایی محصولشان بیشترشده است. آنها در این اقدام اعتراضی جاده هشت بندی به میناب را مسدود کردند.