آلودگی هوا در اصفهان و مشهد

  • 1399/11/09

آلودگی هوا در مشهد

آلودگی هوا در مشهد

اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست رژیم در استان اصفهان روز پنجشنبه (۹بهمن۹۹) اعلام کرد آلودگی کلان‌شهر اصفهان وارد ششمین روز متوالی در ماه بهمن شد و میانگین شاخص کیفیت هوا برای عموم ناسالم است. بنا به این گزارش میانگین کیفی هوا در ایستگاه خیابان پروین با شاخص ۲۴۲ در وضعیت بسیار آلوده قرار دارد.

هم‌چنین اداره حفاظت محیط‌زیست رژیم در خراسان رضوی گفت: هم اکنون کیفیت هوا در کلان‌شهر مشهد با میانگین شاخص ۱۱۷ برای چهارمین روز متوالی در وضعیت هشدار و آلوده قرار دارد. وی افزود: هم‌اکنون کیفیت هوا در ۲منطقه خاقانی و چمن نشانگر هوای آلوده و وضعیت هشدار برای تمامی افراد است (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۹بهمن).