کمیته بریتانیایی برای آزادی در ایران حکم جدید علیه زندانی سیاسی سعید سنگر را به‌شدت محکوم کرد

  • 1399/11/07

زندانی سیاسی ،سعید سنگر

زندانی سیاسی ،سعید سنگر

کمیته بریتانیایی برای آزادی در ایران (BCFIF) سه‌شنبه ۷بهمن طی بیانیه‌یی حکم جدید علیه زندانی سیاسی ایرانی، آقای سعید سنگر ۴۷ساله را به‌شدت محکوم کرد.

این حکم علیه یکی از طولانی‌ترین فعالان سیاسی زندانی ایران به‌دنبال روند مداوم افزایش تعداد اعدام ها، فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشتهای جمعی در سراسر ایران از دسامبر سال۲۰۲۰ تاکنون است. (سایت اسکووپ ۷‌بهمن )