شعارنویسی در شهرهای میهن با عنوان: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

  • 1399/11/07

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

هیچ نیرویی در جهان از اراده ما برای آزادی قوی‌تر نیست

رشت

برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

اهواز

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

ایلام

آتش جواب آتش

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

رشت

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای

اصفهان

مرگ بر خامنه‌ای

ایلام

مرگ بر خامنه‌ای

اصفهان

مرگ بر خامنه‌ای – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – درود بر مجاهد

کرمانشاه

می جنگیم می‌میریم ایران رو پس می‌گیریم – خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

عامل هر جنایت سپاه است و لایت