جنت یلن به‌عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا انتخاب شد

  • 1399/11/07

جنت یلن گزینه جو بایدن برای تصدی پست وزارت خزانه‌داری

جنت یلن گزینه جو بایدن برای تصدی پست وزارت خزانه‌داری

سنای آمریکا روز دوشنبه ۵بهمن، به جنت یلن به‌عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا رأی داد، جنت یلن به‌عنوان اولین زنی شناخته می‌شود که تاکنون به این سمت دست یافته است.
یلن، ۷۴سال دارد و قبلاً سمتهایی مثل ریاست فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا را به مدت ۴سال عهده‌دار بود، مجلس سنای آمریکا با ۸۴ رأی موافق و ۱۵ رأی مخالف، به وی رأی داد.
لازم به یادآوری است خبرگزاری سپاه پاسداران از قول جنت یلن نوشته بود که رژیم ایران، تنها در صورت رعایت محدودیت‌های هسته‌یی از رفع تحریم‌ها بهره‌مند خواهد شد. علاوه بر این، چنان‌چه تأیید شوم، مطمئن خواهم شد که خزانه‌داری فعالیت‌های مهم خود را برای مبارزه با حمایت از تروریسم و نقض حقوق‌بشر توسط رژیم ایران ادامه می‌دهد.

جنت یلن: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است

به گزارش بلومبرگ جنت یلن نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی پست وزارت خزانه‌داری شامگاه پنجشنبه دوم بهمن با تأکید بر این‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا به مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم ادامه خواهد داد گفت: «با این ایده هم نظرم که ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است».
وی که در کمیته مالی مجلس سنا حاضر شده بود در پاسخ به سؤالهای این کمیته پیرامون تحریم‌های اعمال شده بر علیه رژیم ایران افزود: «دولت جدید این کشور تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از فعال بودن آنها مطمئن شود. هدف از بازنگری در تحریم‌های اعمال شده بر ایران حصول اطمینان از هدفمند و فعال بودن آنها و کم بودن پیامدهای ناخواسته آن است».
جنت یلن هم‌چنین در رابطه با حمایت رژیم ایران از گروه‌های تروریستی؛ با تأکید بر این‌که با این ایده هم نظر هست که رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است اضافه کرد: «تضمین خواهم کرد که وزارت خزانه‌داری به کار مهم خود در مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم و نقض حقوق‌بشر ادامه خواهد داد».