تظاهرات گسترده در چند شهر شمال لبنان

  • 1399/11/07

 تظاهرات لبنان

تظاهرات لبنان

تظاهر کنندگان در طرابلس و چند شهر دیگر در شمال لبنان با آتش زدن لاستیک اقدام به بستن جاده‌ها کردند. این تظاهرات در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی در این کشور و در مخالفت با تمدید قرنطینه سراسری که شورای عالی دفاع لبنان آنرا تمدید کرده است، انجام شد.

به گزارش اسکای نیوز شهر طرابلس در شمال لبنان شاهد درگیری شدید میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی بود و این شهر شبیه میدان جنگ شده بود. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. تظاهر کنندگان نیز با پرتاب سنگ به مقابله با آنها پرداختند (‌اسکای نیوز ۷بهمن).