تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با شعار «فریاد، فریاد! از این همه بیداد!»+ عکس و فیلم

  • 1399/11/07

تجمع سراسری بازنشستگان

تجمع سراسری بازنشستگان

این خبر بروز میشود 

امروز سه‌شنبه ۷بهمن ماه تجمع گسترده و سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بر اساس فراخوان قبلی در حال انجام است. تجمع کنندگان در حالی‌که اغلب آنها در دوران بازنشستگی توان کار و کسب درآمد دیگری ندارند و از مشکلات و بیماریهایی نیز رنج می‌برند، نسبت به حقوق ناچیزی که دریافت می‌کنند و کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد اعتراض دارند. در زیر تصاویر شماری از تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شهرهای مختلف را مشاهده می‌کنید:

– مشهد /تهران/کرمانشاه/اراک /قزوین/ساری/رشت/اصفهان/کرج/خرم اباد/ ایلام/خوزستان/تبریز

فریاد، فریاد! از این همه بیداد!»

تهران: گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برابر سازمان تأمین اجتماعی، در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود

  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ایلام سه شنبه ۷ بهمن

-ایلام

  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران 
  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرج 
  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اصفهان 
  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریز
  • -تبریز

  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اراک 
  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رشت 

-رشت

  • تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ساری

ساری

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید