تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت مفتاح رهنورد

  • 1399/11/07

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت مفتاح رهنورد

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت مفتاح رهنورد

روز سه‌شنبه ۷بهمن جمعی از غارت‌شدگان شرکت مفتاح رهنورد در اعتراض به عدم تحویل خودروهای خریداری شده خود از طرف این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. تاکنون ۱۱۲۶نفر در جریان پیش‌فروش خودرو توسط این شرکت ثبت شده‌اند.