تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز

  • 1399/11/06

۶۲۱

۶۲۱

پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز (که یک بیمارستان خصوصی است) به بی‌عدالتی و حقوق پایین و وضعیت بد معیشتی اعتراض داشتند. این پرستاران امروز دوشنبه (۶بهمن۹۹) اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراضی کردند.

 

A