افشای نامهٔ بن لادن: ایران شریان اصلی ما برای تأمین مالی، پرسنل و ارتباطات است

  • 1399/11/05

کلیفورد می‌ رئیس بنیاد دفاع از دموکراسیها

کلیفورد می‌ رئیس بنیاد دفاع از دموکراسیها

کلیفورد می‌ رئیس بنیاد دفاع از دموکراسیها و ستون نویس فارین افیرز طی افشا گری توئیتری شنبه ۴بهمن نوشت در نامه‌یی که توسط اسامه بن‌لادن نوشته شده و توسط نیروی دریایی که در سال۲۰۱۱ وی را به‌قتل رساندند پیدا شد آمده است: «ایران شریان اصلی ما برای تأمین مالی، پرسنل و ارتباطات است… هیچ نیازی به جنگ با ایران نیست مگر این‌که مجبور شویم».