هشدار نسبت به لغو تحریم‌های رژیم ایران

  • 1399/11/05

فرد فلیتز مدیر مؤسسه مرکزی برای سیاست امنیتی

فرد فلیتز مدیر مؤسسه مرکزی برای سیاست امنیتی

فرد فلیتز مدیر مؤسسه مرکزی برای سیاست امنیتی درباره لغو تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی هشدار داد و گفت: رژیم ایران بارها تأکید کرده است که قرار نیست توافقنامه را تغییر دهد و خواستار دنبال کردن توافقی بهتر نیست. آنها می‌خواهند که آمریکا تحریم‌های خود را لغو کند و بعد به پای تبعیت این توافق بسیار ضعیف بیاید.

وی افزود: اگر ما تحریم‌های خود را لغو کنیم به رژیم ایران ثروت باد آورده و میلیاردها دلار خواهیم داد که آنرا صرف تروریسم و برنامه موشکی خود و دخالت در خاورمیانه خواهد کرد و من به واقع امیدوارم که بایدن چنین گامی را مورد باز بینی قرار دهد (تلویزیون فاکس نیوز ۴بهمن).