تجمع اعتراضی اهالی روستای لات(احمدآباد) الموت غربی به قطع آب آشامیدنی

  • 1399/11/04

تجمع اعتراضی اهالی روستای لات

تجمع اعتراضی اهالی روستای لات

‌ اهالی روستای لات(احمدآباد) الموت غربی در اعتراض به قطع آب آشامیدنی روستای خود مقابل استانداری قزوین شنبه ۴ بهمن تجمع اعتراضی برگزار کردند. اهالی این روستا گفتند:

از چند روز گذشته با مشکل نبود آب آشامیدنی دست و پنجه نرم می‌کنیم و آب ‌آشامیدنی نداریم و برای تامین آب مجبوریم آب را با دبه حمل کنیم و هیچ مسئولی پاسخگوی حل مشکلات ما نیست.»

ملاحظه:

روستای لات(احمدآباد) الموت غربی در ۵۵ کیلومتری شهر قزوین قرار دارد.

-قزوین