متحدان آمریکا در خاورمیانه به بایدن: نه برگشت به برجام ۲۰۱۵ و نه حق غنی‌سازی

  • 1399/10/30

نه برگشت به برجام ۲۰۱۵ و نه حق غنی‌سازی

نه برگشت به برجام ۲۰۱۵ و نه حق غنی‌سازی

سایت تلویزیون سی‌ان‌اس نیوز روز ۲۹دی۹۹ در مطلبی با عنوان «متحدان آمریکا در خاورمیانه به بایدن: نه برگشت به برجام۲۰۱۵ و نه حق غنی‌سازی» درباره سیاست دولت بایدن در برابر رژیم ایران نوشت: «کمپین تأثیرگذاری بر سیاست دولت بایدن نسبت به ایران طی این هفته سرعت گرفت….در یک نمایش چشمگیر اتحاد؛ سفیران مستقر در واشنگتن، امارات و بحرین و اسراییل گفتند دولت جدید آمریکا از اهرم فشار قابل توجهی نسبت به تهران برخوردار است و نباید با بازگشت به برجام۲۰۱۵، این فرصت را از دست بدهد».