توقیف ۷نفتکش رژیم ایران در مسیر سوریه

  • 1399/10/30

نفتکش سوریه

نفتکش سوریه

حسین آرنوس نخست‌وزیر بشار اسد گفت روز یکشنبه ۷ نفتکش متعلق به رژیم ایران در مسیر سوریه متوقف شدند. به‌گفته آرنوس دو تانکر در دریای سرخ متوقف شدند که باعث تأخیر بیش از یک ماه در تحویل آنها به رژیم بشار اسد شده است. این تأخیر باعث توقف تولید پالایشگاه بانیاس و کمبود سوخت داخلی شد. هر چند وی از متوقف شدن ۵ نفتکش دیگر در ماههای اخیر خبر داد ولی نگفت چه کسی آنها را متوقف کرده است.

رویترز به‌نقل از آرنوس نوشت: به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ چاره دیگری جز وارد کردن نفت خام برای سوریه باقی نمانده و برای این کار نیاز به میزان قابل توجهی ارز دارند (المصادر ۲۹دی).