سوز و گداز صالحی از افشای برنامه مخفی اتمی توسط مجاهدین

  • 1399/10/29

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم در مورد افشاگریهای مجاهدین برای ساختن بمب‌اتمی سوزوگداز کرد و گفت: «منافقین آمدند اعلام کردند که جمهوری اسلامی دارد مثلاً مخفیانه این کار را می‌کند. آقای البرادعی چون که بهش اطلاع داده بودیم که ما می‌خواهیم غنی‌سازی بکنیم فوری جواب داد که نه من مطلع بودم اینها کار سری انجام نمی‌دهند کارشان به من یعنی اقدامات‌شان را از قبل به من اعلام کردند و اینجا و اصلاً خوابید اما آمدند اینها جا انداختند این دروغ بزرگ را جا انداختند از آنجا که ما را وارد یک چالش جدی کردند». (تلویزیون شبکه سه رژیم۲۸دی)