تجمع مالباختگان بورس با شعار مرگ بر روحانی در تهران + فیلم

  • 1399/10/29

تجمع مالباختگان بورس با شعار مرگ بر روحانی در تهران

تجمع مالباختگان بورس با شعار مرگ بر روحانی در تهران

مالباختگان بورس روز دوشنبه ۲۹دی در سعادت آباد تهران، خیابان شهرداری مقابل ساختمان تالار بورس با شعار «مرگ بر روحانی» تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان همچنین شعار میدادند:  بی شرف بی شرف و…. مرگ بر دولت تدبیر و امید .. ناظر بازار ما، گوسفند بازار ما…

  • کلیپ دیگری  از  تجمع اولیه سهامداران بورس  جلوی تالار بورس با شعار بی شرف بی شرف و….

تجمع سهامداران بورس در تهران ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران - ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران – ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران - ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران – ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران - ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران – ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران - ۲۹دی۹۹

تجمع سهامداران بورس در تهران – ۲۹دی۹۹