واکنش سراسیمه واعظی به مجلس ارتجاع در مورد جلوگیری از بازرسیها

  • 1399/10/27

واعظی، رئیس دفتر آخوند روحانی

واعظی، رئیس دفتر آخوند روحانی

در یک واکنش سراسیمه به حملات اعضای مجلس ارتجاع در مورد جلوگیری از بازرسیها تا سوم اسفند، واعظی، رئیس دفتر آخوند روحانی گفت: . . این اظهارات نمایندگان هیچ پایه و اساسی ندارد، مسائل اتمی پیچیده‌تر از آن است که هر فردی هر چه به ذهنش بیاید را بگوید ما بر اساس چارچوب توافقات به این‌جا رسیده‌ایم. مسائل مهم باید در شورایعالی امنیت مطرح شود (برنا ۲۷دی).