جلسه فوق‌العاده شورای ملی مقاومت در کشورهای مختلف جهان با مجاهدین در اشرف۳ با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گرامی‌داشت قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی

  • 1399/10/26

قهرمان ملی خلبان مجاهد بهزاد معزی

قهرمان ملی خلبان مجاهد بهزاد معزی
  • جلسه فوق‌العاده شورای ملی مقاومت در کشورهای مختلف جهان با مجاهدین در اشرف۳ با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گرامی‌داشت قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی با سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و ۲۴تن از اعضاء شورا در شب هفتمین روز پوریا و عقاب ارتش، سرمشق نه شاه نه شیخ.
  • سخنان انگیزاننده و به یاد ماندنی سرگرد حسین اسکندریان، مهندس پرواز بیژن وکیلی، منوچهر هزارخانی، پهلوان فیلابی، محمد شمس، زینت میرهاشمی، عزیز پاک‌نژاد، ابراهیم مازندرانی، اصغر ادیبی، بهرام مودت، صوفی سعیدی، حسین جهانسوز، منشور وارسته، حمیدرضا طاهرزاده، پرویز خزایی، احمد رجوی، حسین فرشید، نسرین سیفی، گیسو شاکری، عباس داوری، محمد محدثین، ابوالقاسم رضایی، فلور صدودی و مهناز سلیمیان.
  • ادای احترام ارتش آزادیبخش ملی و مجاهدین در اشرف۳ به مردی که به‌گفته استاد محمد شمس با پرواز پروازها مرگ را زنده به گور کرد.
  • دکتر منوچهر هزارخانی: آمیختگی شکوهمندترین همیاری با شکوهمندترین قهرمان ملی به‌روشنی نشان داد که حرف دیگری الا همین مبارزه وجود ندارد. آتشبارانی که منقلب و زیر و رو می‌کند.