تظاهرات قیام‌کنندگان عراقی در شهرهای مختلف

  • 1399/10/27

تظاهرات قیام کنندگان عراقی در نجف

تظاهرات قیام کنندگان عراقی در نجف

قیام‌کنندگان عراقی در بغداد، ناصریه، واسط و نجف با برگزاری تظاهرات علیه مزدوران رژیم ایران در عراق شعار دادند. آنها بر آزادی تظاهر کنندگان و فعالان قیام که توسط وحوش خامنه‌ای دستگیر و یا ربوده شده‌اند تأکید کردند (تلویزیون رافدین ۲۶دی).