به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر در مشهد و مقابله جوانان معترض ابوصخر با مزدوران سرکوبگر در اهواز

  • 1399/10/26

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

مشـهد – کانون شورشی ۹۸۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

مشـهد – کانون شورشی ۳۰۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

مشـهد – کانون شورشی ۱۴۵

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

اهواز – مقابله جوانان معترض ابوصخر با مزدوران سرکوبگر

جوانان بیکار از هموطنان عرب در روستای «ابوصخر» در نزدیکی اهواز، سه‌شنبه شب در مقابل شرکت نیشکر سلمان فارسی در ۴۰کیلومتری اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جوانان معترض و مقاوم با مزدوران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران حراست که قصد متفرق کردن آنها را داشتند، به مقابله برخاستند. در این درگیری چند تن از جوانان معترض توسط مزدوران وحشی ولایت فقیه مجروح و دستگیر شدند.