کمیته انقلاب اکتبر عراق با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت استمرار قیام برای رهایی عراق از چنگال باندهای فاسد حکومتی و اربابانشان در رژیم ایران تاکید کرد

  • 1399/10/22

بیانیه کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر

بیانیه کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق با انتشار بیانیه‌ای در روز ۲۱دی۹۹ بر ضرورت استمرار قیام برای رهایی عراق از چنگال باندهای فاسد حکومتی و اربابانشان در رژیم ایران تاکید کرد.

در این بیانیه که خطاب به انقلابیون قهرمان در سراسر عراق صادر شده آمده است: «آتش انقلاب در استان ذی‌قار مجدداً شعله‌ور می‌شود، تظاهر کنندگان صلح‌جو در معرض بیرحمانه‌ترین انواع برخوردهای خونین با نیروهای ضدشورش که مورد حمایت شبه‌نظامیان جنایتکار ولایت فقیه هستند قرار می‌گیرند ودر معرض کشتار و جراحت می‌باشند، بسیاری از فعالان مدنی را دستگیر و مابقی کماکان در خانه‌هایشان مورد پیگرد نیروهای فاسد قرار می‌گیرند، صرفاً به‌خاطر فعالیت‌هایشان در میدان تحصن حبوبی، به‌منظور احقاق حقوق مشروعشان در بازپس‌گیری میهن‌شان عراق از چنگال احزاب سهمیه‌ای فرقه‌گرا ی فاسد که کرامت عراق و حاکمیت آنرا به حقارت کشانده‌اند و ثروتهای آنرا چپاول و سرمایه‌های آنرا به اربابانشان در رژیم شرور ایران می‌دهند».

این بیانیه می‌افزاید: «انقلابیون قهرمان در استانهای بصره و میسان ومثنی و واسط وقادسیه ونجف و کربلا وبابل و بغداد عزیز، به میدانهای عزت و شرف بشتابید، این میدانها درانتظار شما است تا از خروش شما سرشار گردد…»