غنی‌سازی ۲۰٪ و زمینه‌سازی برای غنی‌سازیهای بالاتر و ضرورت اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت

  • 1399/10/20

شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

غنی‌سازی ۲۰٪ و زمینه‌سازی برای غنی‌سازیهای بالاتر و ضرورت اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت

«بهروز کمالوندی» معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی آخوندها در یک باجگیری آشکار تهدید کرد که رژیم به غنی‌سازی ۹۰درصدی هم خواهد پرداخت و آشکارا نشان داد که هدف اصلی برنامه اتمی رژیم تولید بمب اتمی است. وی گفت: «ما به‌راحتی می‌توانیم هر درصدی غنی‌سازی انجام بدهیم حتی بالای ۴۰درصد، ۶۰درصد و ۹۰درصد را به‌راحتی تولید کنیم… کما این‌که در مصوبه مجلس نیز هست که اگر مواردی نیاز به غنای بالای ۲۰درصد باشد سازمان آن را محقق کند و سازمان انرژی اتمی در این خصوص بررسیهای خود را انجام می‌دهد».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۵دی ۱۳۹۹ نیز با صدور بیانیه‌یی به کشورهای عضو اطلاع داد: «ایران از امروز تزریق اورانیوم-۲۳۵، که تا سقف ۴.۱درصد غنی شده است، به شش آبشار سانتریفوژ در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو را آغاز کرد تا غنی‌سازی را تا سقف ۲۰درصد افزایش دهد».

روز ۱۵دی دژخیم علی ربیعی سخنگوی روحانی از آغاز غنی‌سازی ۲۰درصد در سایت فردو به‌دستور روحانی خبر داد و گفت: «از ساعاتی پیش فرآیند تزریق گاز شروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده uf۶ به دست خواهد آمد» (خبرگزاری مهر، ۱۵دی ۱۳۹۹).

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم به تلویزیون رژیم گفت: روحانی دستور داده است که نیازهای مالی پروژه غنی‌سازی ۲۰درصدی را تأمین کنند (ایرنا، ۱۷دی ۱۳۹۹).

اقدامات یک‌سال گذشته رژیم آخوندی، شروع غنی‌سازی ۲۰درصدی و زمینه سازیها برای غنی‌سازی ۴۰، ۶۰ و ۹۰درصدی مؤید این حقیقت است که این رژیم هیچگاه دست از پروژه ساختن بمب اتمی برنداشته است.

رژیم آخوندی قصد دارد با سوء‌استفاده از دوران انتقال قدرت در آمریکا، با شانتاژ و باجگیری، طرفهای خارجی را به لغو تحریم‌ها و چشم‌پوشی از برنامه‌های موشکی و صدور تروریسم و دخالت‌های جنایتکارانه این رژیم در منطقه وادارد. مقاومت ایران، هم‌چنانکه پیش از این بارها اعلام کرده است، اعمال مجدد ۶قطعنامه شورای امنیت، توقف کامل غنی‌سازی، تعطیل سایتهای اتمی و بازرسیهای هر زمان هر مکان، لازمه جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰دی۱۳۹۹ (۹ژانویه۲۰۲۱)