کلی کرافت: رژیم ایران به‌دنبال تضعیف ثبات کشورهای همسایه است

  • 1399/10/18

کلی  کرافت

کلی کرافت

کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در سخنان خود روز چهارشنبه ۱۷دی در شورای امنیت سازمان ملل گفت: رژیم ایران از حکومتهای شکننده و نیروهای نیابتی خود برای تضعیف ثبات کشورهای همسایه‌اش استفاده می‌کند.
وی در این سخنرانی اضافه کرد: «رژیم ایران با استفاده از حکومت‌های شکننده یا عوامل غیرحکومتی به‌عنوان نیروهای نیابتی، ثبات کشورهای همسایه را تضعیف می‌کند و با این کار، در مناقشه‌های طولانی‌مدت و بحرانهای پیچیده انسانی، مشارکت می‌کند».