اعتراف روزنامه حکومتی شرق به شکست و هشدار نسبت به انقلاب

  • 1399/10/18

اعتراضات آبانماه

اعتراضات آبانماه

روزنامهٔ حکومتی شرق در شمارهٔ امروز خود با عنوان «ایران درگیر انسداد تعاملی شده است» اعتراف کرد: ما دستاورد نداریم. درباره دست‌آوردها بحثی نمی‌شود؛ ما در دستاورد شکست خوردیم.

مسأله‌ای که داریم، این است که وقتی جامعه‌یی صبر و تحمل ندارد، خسته می‌شود و دست به خودکشی و انقلاب خشونت‌بار می‌زند. ۴۰سال گذشته است. لایه خاکستری نظام تدبیر دیگر سنش افزایش یافته است و یک زایمان طبیعی به‌طور قهری رخ خواهد داد. یک نقل و انتقال طبیعی رخ می‌دهد و بخش زیادی از لایه تصمیم‌گیری مرکزی جابه‌جا می‌شود و به‌طور طبیعی این نقل و انتقال و تغییر نگاه رخ می‌دهد (روزنامه حکومتی شرق ۱۸دی).