کیل براون: کسانی که رژیم ایران را قادر به تأمین بودجه می‌کنند، خود را در معرض خطر تحریم‌ها قرار می‌دهند

  • 1399/10/17

کیل براون معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

کیل براون معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

کیل براون، معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۱۶دی درباره تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بخش فلزات رژیم آخوندی در حساب توئیتری دولت آمریکا نوشت:

«آمریکا تحریم‌های گسترده‌یی را در رابطه با بخش فلزات رژیم ایران اعمال کرده است که این کشور از آن برای تأمین اعتبار فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سراسر جهان بهره می‌برد. کسانی که از تحریم‌های ما فرار می‌کنند و رژیم ایران را قادر به تأمین بودجه و اجرای برنامه تندروانه آن می‌کنند، خود را در معرض خطر تحریم‌ها قرار می‌دهند».

شرکتهای تحریم کننده حمایت از صنعت فلز ایران – وزارت امور خارجه آمریکا:

آمریکا، در ارتباط با صنعت فلزات ایران ۱۷ شرکت و یک فرد را تحریم می‌کند. رژیم ایران از درآمد حاصل از بخش فلزات خود برای تأمین بودجه بی‌ثبات کننده این رژیم استفاده می‌کند…