واشنگتن پست: غنی‌سازی ۲۰درصد طرح‌های دولت بایدن برای مذاکره را پیچیده می‌کند

  • 1399/10/16

غنی‌سازی ۲۰درصد

غنی‌سازی ۲۰درصد

واشنیگتن پست با عنوان «رژیم ایران غنی‌سازی اورانیوم ۲۰درصد را در نقض توافق اتمی شروع کرد»نوشت: «این اقدام ممکن است طرح‌های دولت آینده بایدن را برای شروع مجدد مذاکرات با تهران پیچیده کند».

طبق توافق اتمی که ذخیره اورانیوم غنی شده رژیم ایران را به‌لحاظ میزان و درجه خالص آن محدود کرده بود، این رژیم از غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو یا حتی آوردن اورانیوم به آنجا برای ۱۵سال از زمان شروع توافق ممنوع شده بود (واشنگتن پست۱۶دی).