شعارنویسی در شهرهای میهن – در جنگ سرنوشت باید نوشت: یا مرگ یا آزادی

  • 1399/10/16

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: مجاهد خلق هیچ حقی ندارد جز فدای حداکثر برای مردم

اصفهان

مسعود رجوی: در جنگ سرنوشت باید نوشت: یا مرگ یا آزادی

کرج

مسعود رجوی: آتشفشان خشم خلق فوران می‌کند شورشگران پیروزی می‌سازند

کرج

مریم رجوی: سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش در میدان فدا و مجاهدت نوشته می‌شود

تهران

مریم رجوی: آخوندهای حاکم از عزم شما برای سرنگونی وحشت دارند.

سراوان

درود بر رجوی – مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

هرمزگان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

بروجرد

مرگ بر خامنه‌ای

خرم‌آباد

مرگ بر خامنه‌ای

شاهرود

سالگرد قیام دی ۹۶ گرامی باد

تهران

من آزادی بیانمو می‌خوام و آزادی خلقم چرا؟ چون یک مجاهد خلقم

تخریب عکسهای قاسم سلیمانی قاتل مردم منطقه