صحبت‌های یک فروشنده که مغازه‌اش توسط مأموران شهرداری رژیم به‌دلیل ندادن باج، تخریب شده است

  • 1399/10/15

صحبت_های یک فروشنده که مغازه_اش توسط مأموران شهرداری به_دلیل ندادن باج، تخریب شده

صحبت_های یک فروشنده که مغازه_اش توسط مأموران شهرداری به_دلیل ندادن باج، تخریب شده

صحبت‌های یک فروشنده که مغازه‌اش توسط مأموران_شهرداری رژیم آخوندی در منطقه ۱۹ ناحیه۴ یکشنبه ۱۴دی تخریب شده است.

او می‌گوید: «به من گفتند ۴۰میلیون پول بده، نداشتم، دست و پایم را بستند و انداختند تو کانکس، مغازه‌ام رو تخریب کردند، این‌ها همشون باجگیر هستند!».

در این ویدیو دیده می‌شود که چگونه ملک یک هموطن به‌دلیل نداشتن پول جهت پرداخت به باج گیران و راهزنان شهرداری رژیم فاسد خراب می‌شود. این هموطن شرح می‌دهد که مأموران دست و پایش را بسته‌اند و ملکش را خراب و دوربین‌های مدار بسته اش را قطع کرده‌اند. با آن دوربینی که از چشم آنان پنهان مانده تصاویر وحشیگری مأموران خامنه‌ای را به ثبت رسانده است.