نگرانی رحمانی‌فضلی از شرایط اجتماعی و مرگ‌آور بودن همزمان آلودگی هوا و کرونا برای مردم!

  • 1399/10/15

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور آخوند روحانی

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور آخوند روحانی

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور آخوند روحانی با نگرانی از شرایط کرونا، آلودگی هوا و و قطع برق مردم گفت: «در حال حاضر با ۳ موضوع مواجه هستیم و فقط موضوع هوای پاک نیست. شرایط اجتماعی ما شرایط خاصی است؛ شرایط اقتصادی، کرونا و تهدیدهایی که مرتب صورت می‌گیرد، در مردم استرس و نگرانی ایجاد می‌کند».

وی افزود: «اگر سوخت مازوت مورد نیاز تأمین نشود احتمال خاموشی وجود دارد و خاموشی ناخواسته رخ می‌دهد که این خاموشی می‌تواند حوادث بسیاری ایجاد کند». (وطن امروز ۱۵دی)