سوزاندن تصاویر و بنرهای قاسم سلیمانی جنایتکار توسط مردم و جوانان لبنان

  • 1399/10/15

خشم و انزجار جوانان لبنان  از  دژخیم سلیمانی

خشم و انزجار جوانان لبنان از دژخیم سلیمانی

نصب تصاویر منحوس قاسم سلیمانی توسط مزدوران رژیم در لبنان موجب خشم و انزار مردم این کشور قرار گرفت و عکسهای او را در بیروت به آتش کشیدند.

جوان لبنانی می‌گوید:«ما اینجا در لبنان هستیم، نه ایران! ما اینجا در بیروت هستیم نه تهران!». این جوان لبنانی نمی‌داند که ایرانیها بیشتر از لبنانی‌ها از قاسم سلیمانی متنفر هستند!