تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستانهای اهواز

  • 1399/10/15

اهواز - تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌

اهواز – تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌

روز دوشنبه ۱۵ دیماه، ️جمعی از پرستاران شاغل در مراکز درمانی و بیمارستانهای اهواز و سایر شهرهای توابع در اعتراض به تبعیض روا داشته شده به آنها و محرومیت از حق امنیت شغلی و نابرابری حقوق و مزایا مقابل درب ورودی استانداری رژیم در خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

«معترضان در جریان تجمع با در دست گرفتن پلاکاردهای اعتراضی به تبعیض‌های گسترده اعتراض کرده و خواستار پیگیری موضوع و مطالبات صنفی خود از طریق استانداری و دانشگاه علوم پزشکی خوزستان شدند.

پرستاران معترض گفتند: حقوق دریافتی و مزایا کسر شده و این امر در ماههای بعدی نیز ادامه‌دار شده و با توجه به ویروس کرونا طی یک‌سال گذشته ما شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم.

-اهواز.تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان

-تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستانهای اهواز