اعدام دو زندانی سیاسی در زاهدان

  • 1399/10/14

«حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی»

«حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی»

دژخیمان خامنه‌ای بامداد روز یکشنبه ۱۴دی۹۹ دو زندانی سیاسی به‌نامهای «حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی» را در زندان زاهدان اعدام کردند. رژیم آخوندی در همین روز یک زندانی دیگر به‌نام امید محمودزهی را در همین زندان اعدام کرد. مأموران زندان روز شنبه ۱۳دی این دو زندانی را به سلولهای انفرادی منتقل کرده بودند.

دهواری و قلندرزهی در سال ۹۳ توسط مأموران رژیم آخوندی بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵، قضاییه آخوندی برای آنان حکم اعدام صادر کرده بود.

 

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس – تسنیم روز یکشنبه ۱۴دی درباره اعدام در زندان زاهدان نوشت: ««حسن دهواری» و «الیاس قلندرزهی» به سبب اقدامات تروریستی و یک تن از آنها به نام «امید محمودزهی» به سبب اقدامات شرورانه و قتل محکوم شده بودند».

 

 شمار اعدام‌شدگان تنها طی یک هفته به‌۱۲تن می‌رسد.

روز گذشته خانم مریم رجوی استمرار اعدامها به‌ویژه هموطنان اهل سنت و کسانی که زمان دستگیری کمتر از ۱۸سال داشته‌اند را قویاً محکوم کرد و خواستار اقدام فوری ملل متحد و اتحادیه اروپا برای نجات زندانیان زیر اعدام شد.