نیوت گینگریچ: فراخوان به تهدیدات رژیم ایران که هنوز مهار نشده است

  • 1399/10/13

نیوت گینگریج کاندید پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا

نیوت گینگریج کاندید پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا

نیوت گینگریج کاندید پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا طی پیام توئیتری (شنبه ۱۳دی) گفت هفته گذشته ۵۰ نماینده گنگره از حزب دموکرات نامه‌ایی را امضا کردند و جو بایدن را فراخواندند .
توافقی که پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم و تهدیدات این کشور علیه همسایگانش و سرکوب مردم خودش را مهار نکرده است.

  • سیاست
  • 1399/10/13

نیوت گینگریج کاندید پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا

نیوت گینگریج کاندید پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا

نیوت گینگریج کاندید پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا طی پیام توئیتری (شنبه ۱۳دی) گفت هفته گذشته ۵۰ نماینده گنگره از حزب دموکرات نامه‌ایی را امضا کردند و جو بایدن را فراخواندند .
توافقی که پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم و تهدیدات این کشور علیه همسایگانش و سرکوب مردم خودش را مهار نکرده است.