نابودی بیش از ۶۰۰هزار هکتار از جنگلهای شمال کشور تحت حاکمیت آخوندی

  • 1399/10/13

نابودی بیش از ۶۰۰هزار هکتار از جنگلهای شمال

نابودی بیش از ۶۰۰هزار هکتار از جنگلهای شمال

روز شنبه ۱۳دی، منصورعلی زارعی نماینده مجلس ارتجاع در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا میزان تخریب عرصه‌های جنگلی در شمال کشور را بیش از ۶۰۰هزار هکتاراعلام کرد.
وی گفت: « سطح جنگل‌های شمال که جزو بکرترین نوع جنگل‌های جهان محسوب می‌شود از ۳میلیون و۲۰۰ هزار هکتار به ۲میلیون هکتار کاهش یافت».
این نماینده ارتجاع افزود: « مساحت عرصه‌های جنگلی کشور در سه دهه اخیر از ۱۸میلیون هکتار به ۱۴میلیون هکتار کاهش یافت».